Arbetet med den planerade friidrottsarenan i Gällivare tar stora kliv framåt. Nu har kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott klubbat igenom beslut för hur arenan kommer att se ut och vilka funktioner den kommer att fylla.

– Det viktiga har varit att vi får en friidrottshall med full friidrottsfunktion för att kunna arrangera tävlingar och för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet. Och just att den kompletteras med en gympasal, säger Henrik Ölvebo (MP).

Friidrottsarenan kommer att ersätta Hedskolans gympasal och när den står färdig kommer skolans elever ha sina idrottslektioner där.

– Det är en stor hall med en vanlig gympasal i mitten, med standardmått för en sporthall på 40 x 20 meter, och friidrotttshallen går runt omkring den. Den blir mångsidig och kan användas till klassiska bollsporter också, säger Henrik Ölvebo.

– Det kommer finnas en 200 meters och 60 meters löparbana, stavhopp, längdhopp, spjut och plats för slägga och kula. Artistisk gymnastik får också en egen plats i arenan.

Platsen blir uppe på Heden, på området Vågmästaren.

– Man tittar också på hur man kan göra hallen mer tillgänglig för allmänheten. När det finns löparbanor så kan det kanske under vintern finnas en poäng i att man har tider där allmänheten kan komma in och springa, säger Henrik Ölvebo.

Vidare tillägger han att planen är preliminär och att små justeringar kan tillkomma, men att det är den här skissen man arbetar utifrån. Förhoppningen är att det ska börja byggas till sommaren och datum för invigning är satt till hösten 2019.