En av de längre diskussionerna i kommunstyrelsen handlade om Sommarfesten.

Kommundirektör Maria Henriksson har haft uppdraget att utreda dess framtid.

– Kalix Sommarfest är ett fenomen som gått väldigt snabbt från starten till att bli väldigt känd. Det är ett problem att tivoli och annat till Sommarfesten år 2020 bokas redan nu, så frågan är när en privat aktör – i så fall – ska kliva på, säger Maria Henriksson.

Artikelbild

| Maria Henriksson.

Politikerna valde alternativ tre, med vissa förändringar.

De styrande politikerna ändrade det årliga anslaget från förslagets 300 000 kronor årligen perioden 2020 till 2022 till ett anslag på 100 000 konor som ska användas med fokus barn, ungdomar och familjer samt 200 000 kronor till förlusttäckning.

I detta ingår dessutom att beslutet gäller endast för år 2020.

– Jätteviktigt att det är jättetydligt fokus på barn, ungdomar och barnfamiljer, säger Sven Nordlund (MP).

Artikelbild

| Efter ajourneringen. Linus Häggström och Jimmy Väyrynen, båda Moderaterna. Sittande Helena Landström och Maria Kruukka Olsson, båda nämndsekreterare, och Jan Nilsson (S).

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna förordade alternativ två, som innebär att söka intressenter som vill arrangera Kalix Sommarfest.

De ville vidare att det kommunala anslaget skulle ligga på 300 000 kronor årligen för åren 2020 till 2022.

– Vi har nyss pratat om Kalix varumärke och vi tror att Kalix Sommarfest är någonting riktigt bra som måste få kosta, säger Jimmy Väyrynen (M) som också förordade att beslutet skulle gälla för mer än ett år.

Partierna pratade ihop sig och efter ajournering stod det klart att de styrande och oppositionen vill ha ett gemensamt beslut.

De enades om alternativ tre (ovan) – med tillägget att kommunstyrelsen får uppdraget att söka intressenter som vill bilda eventbolag för att från och med år 2021 arrangera Kalix Sommarfest.

Vidare: löpande redovisning av arbetet med Kalix Sommarfest ska ske.

– Vi jobbar som tidigare ett år till men anpassar efter dit vi är på väg, säger Jan Nilsson (S).

Det innebär, kortfattat, att Kalix Sommarfest även sommaren 2020 har Kalix kommun som huvudarrangör och att Kalix kommun anslår 100 000 kronor med fokus barn, ungdomar och barnfamiljer samt förlusttäckning på 200 000 kronor för arrangemanget.

Samt, att arbetet med att hitta intressent som vill bilda eventbolag och driva arrangemanget från år 2021 och framåt sökes.

Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet i frågan.