I laboratoriet på universitetet har forskarna Magnus Sjöblom, Adolf Kriege och Leonidas Matsakas byggt upp ett system för att utvinna elektricitet från rester av tillagad mat. Bland annat tillvaratas avfall från en av universitetets restauranger.

Genom att tillsätta bakterier startas en kemisk process, där elektroner frigörs som i sin tur kan ge upphov till ström.

Det finns få vetenskapliga studier i världen i ämnet, men forskarna på LTU vill bygga upp en demonstrationsanläggning för att se vilken effekt som går att utvinna.

Artikelbild

| Matexperiment. Resterna från julbordet kan förvandlas till elektricetet. Adolf Kriege, Leonidas Matsakas och Magnus Sjöblom, förskare på Luleå tekniska universitet, hoppas att bygga upp en demonstrationsanläggning i framtiden.

– Viktigast är förstås om vi kan få det här att fungera så pass bra att människor i fattiga länder i världen kan använda detta till att få egen billig elektricitet i hemmet till belysning, radio och laddning av mobiltelefoner, säger Magnus Sjöblom, forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

0920 - 26 29 03