Det var förra året som Boden slog upp dörrarna för Sveriges första utbildning inom indiespelutveckling. Det fanns 25 utbildningsplatser. Sunderby folkhögskola är huvudman för utbildningen, som genomförs i samverkan med företaget Changemaker Educations.

Utbildningen är en två-årig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Utbildningen bygger på praktiskt lärande och studenterna blir anställningsbara eller kan starta eget. Förhoppningen är att få spelföretag att etablera sig i regionen.

I år kommer det en till årskull.

Artikelbild

| Modulerna blir bostäder till Bodens nya studenter.

För en knapp månad sedan saknades boende till de nya studenterna.

– Det kommer minst 25 stycken nya studenter. Vi måste ha boende åt dem. Har vi inga studentbostäder kommer det inga studenter och då blir det ingen utbildning, säger Inge Andersson, som sitter i styrelsen för Bodens utveckling AB, Buab.

– Eftersom det är riksintag så måste de ha någonstans att bo, men vi kan ju inte börja bygga bostäder, tillägger Olle Lindström (M), som också sitter med i styrelsen.

Styrelsen gav Erik Svensson, vd för Buab, i uppdrag att hitta en lösning.

Lösningen blir att hyra moduler av Flexrent. Det står ett stort antal moduler på gamla AF1:s område. De måste flyttas. Till en början med ska 20 av dem flyttas till Bodens business park och ställas upp intill utbildningslokalerna.

– Genom att det är så nära har de ju tillgång till lokalerna i övrigt, som de jobbar i, och samlingsrum, säger Olle Lindström, som tycker det är en bra lösning.

Modulerna består av ett rum med pentry, toalett och dusch samt tillgång till internet. Buab avser att hyra ut dem till studenterna för cirka 3 500 kronor. Så för utvecklingsbolaget blir det ett nollsummespel, enligt Inge Andersson.

Allt ska vara klart till mitten av augusti.

– Då ska de vara flyttade, säger Inge Andersson.