Det visar Novus opinionsundersökning i Norrbotten. Var femte tillfrågad (20 procent) svarar att de någon gång under de senaste två åren allvarligt har övervägt att flytta ifrån länet. I åldersgruppen 18-29 år är andelen som svarar ja på frågan ännu högre, 38 procent.

Däremot är andelen pensionärer som tänkt på att flytta från länet mindre, i åldersgruppen som fyllt 65 år svarar 90 procent nej på frågan om de övervägt att flytta ifrån Norrbotten.

Under en lång följd av år har utflyttningen från Norrbotten till andra delar av landet varit betydligt större än inflyttningen till länet. Det är framför allt unga vuxna som är i början av sin yrkesverksamma karriär som väljer att flytta från länet.

Sedan 1997 har personer i åldersgruppen 20-29 år alltid stått för minst hälften av den totala inrikes utflyttningen från länet.

Inte ens universitetsstaden Luleå klarar sig, trots inflyttningen av studerande till Luleå tekniska universitet. I åldersgruppen 20-24 år är det fler personer som flyttar till Luleå än som flyttar från kommunen, men i åldersgruppen 25-29 år vänder det.

Då flyttar fler personer från Luleå än vad som flyttar in till kommunen (negativt flyttningsnetto), även när man räknar med effekten av invandringen.

Invandringen spelar stor roll för att hålla uppe befolkningssiffrorna i länet. Sedan 2012 har Norrbottens befolkning ökat med över 2 000 personer. Utan invandringen skulle befolkningen istället ha minskat med nära 8 500 invånare.