I ett pressmeddelande presenterar LTU vad budgetproposition för 2017 kommer att innebära för deras verksamhet. Universitetets anslag för nästa år blir strax över en miljard kronor, fördelat på 643,5 miljoner kronor till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 369 miljoner kronor till forskning och utbildning på forskarnivå.

Det är en uppräkning på 1,51 procent från innevarande år, enligt den så kallade pris- och löneomräkningen av anslagen.

– I stort sett ser det ut som förväntat, möjligen något mer positivt – framför allt på längre sikt, säger Johan Sterte om innehållet i budgetpropositionen.

LTU behåller sina strategiska forskningsområden CAMM (Centre of Advanced Mining and Metallurgy), Bio4Energy och StandUp For Energy.

– Det är skönt att vi har fått klarhet i detta. Det är värdefulla satsningar, säger Johan Sterte.

När det gäller antalet platser på lärarutbildningen så har regeringen har redan tidigare meddelat att de önskar se en kraftig ökning av antalet studieplatser på svenska universitet de kommande åren. LTU kommer inte att få ökade resurser men 4,5 miljoner kronor av det befintliga så kallade takbeloppet riktas speciellt till en ökning av antalet utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna. Detta motsvarar ytterligare 20 helårsstudenter på programmen.

– Ingen utökning av Luleå tekniska universitets takbelopp kommer ske, utan uppdraget från regeringen är att successivt omfördela resurser inom det befintliga takbeloppet med början 2017, säger Lisette Edin, biträdande förvaltningschef på LTU i pressmeddelandet.

I november kommer regeringen att presentera sin forskningspolitiska proposition, där prioriteringarna inom forskning, innovation och högre utbildning utvecklas ytterligare.