Moderaterna har medvind i vår opinionsundersökning och går fram närmare tre procentenheter till 15,5 procent, sett till riksdagssympatier (se faktaruta).

– Ett kvitto på att vi gör något rätt. Samtidigt ska vi inte dra alltför stora växlar. Vi är tillbaka till de nivåer som vi hade år 2010, men vi kan betydligt bättre än såhär, säger Anders Josefsson, gruppledare i Luleå.

Han är förvissad om att partiet gör ett bättre kommunval, jämfört med 2014 när M fick cirka 13 procent.

Artikelbild

| Så här skulle norrbottningarna rösta om det vore val till riksdagen. Grå staplar visar valresultatet 2014 och gula staplar visar resultatet enligt Novus opinionsmätning.

– Vi har svaret på samhällsutmaningarna gällande kommunens ekonomi och tillväxt. Och bostadsbyggandet är nyckeln för att vi ska fortsätta att växa.

Enligt Anders Josefsson har M medverkat till att just bostadsbyggandet har tagit fart i Luleå.

– Försäljningen av Lulebos bestånd, när vi fick hit nya aktörer, var ett beslut som S tog tillsammans med oss – och det var väldigt bra.

Opinionsmätningen indikerar samtidigt att S förlorar egen majoritet men Anders Josefsson är inte villig att valsamverka med S för att därigenom få mer inflytande.

– Inte en bra lösning om de två största partierna, varandras motpoler ideologiskt, skulle styra kommunen. Däremot kan vi samarbeta i viktiga frågor, med en pragmatisk hållning.

Anders Josefsson har tidigare utlovat en ”borgerlig samling” inför valet 2018, men är också självkritisk.

– Vi har inte lyckats få ihop en gemensam agenda, det har spretat i många frågor.

Bland annat gick M på tvären med övriga borgerliga partier och röstade med S när medborgarinitiativet om en folkomröstning kring Framtidens skola stoppades.

Ett ställningstagande han försvarar även i dag.

– Skolstrukturomvandlingen är oerhört viktig, nödvändig för att säkerställa skolans framtida kvalitet.

Hur ska ni lyckas med en borgerlig samling?

– Tiden är alldeles för kort inför höstens val, vad gäller exempelvis en gemensam budget. Däremot måste vi ”täta upp” samarbetet på andra sätt.

Hur då?

– Vi har redan suttit ner och pratat. Framöver kommer också vår gemensamma motion om valfrihet i äldreomsorgen att landa hos kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Anders Josefsson (M).