– Vi vill visa högstadieeleverna hur de kan göra bättre gymnasieval, och visa gymnasieelever att man inte behöver flytta för att studera. Det finns utbildningar och arbete på hemmaplan, säger Anna Viltok, utbildningsledare på Lapplands lärcentra.

Arbetsgivare, studieyrkesvägledare, representanter för olika utbildningar och Unga Företagare kommer delta på mässan den 19 februari där det kommer finnas cv-skola och tipshörna. Förhoppningen är att locka alla ungdomar i kommunen och visa dem att det finns stora möjligheter även på en liten ort.

– Ungdomar har alltid varit svåra att nå, det ser vi på Arbetsförmedlingen. Vi vill att de unga ska se möjligheterna, vi kan erbjuda ganska många arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb. Det är en hög andel som går ut i jobb efter korta utbildningar, säger Tord Eriksson, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Malmfälten.

Han säger att även de som har ofullständiga gymnasiebetyg kan hitta jobb.

– Man tror att det är kört för att man har ofullständiga betyg men det är helt fel. Du kan ta ett CSN-lån för att ta körkort och det finns många olika instegsjobb, säger han.

Han säger att det i dag endast finns 140 öppet arbetslösa i kommunen och 150 som går utbildningar och att så gott som alla yrken är framtidsyrken.

– I en gruva finns det 240 olika yrken, påpekar han.

– Vi kommer ta reda på vad ungdomarna är intresserade av för utbildningar och jobb, vad de har för tankar och visioner, säger Monica Johansson på Företagsbolaget.