Våren 2016 fick MAF Fastigheter AB en markanvisning för kvarteret Svanen på Gültzauudden. Området avgränsas av Älvgatan, Repslagargatan och promenadstråket mot älven.

Innan de ens hade presenterat några planer så möttes tankarna på att bygga i det aktuella området av protester från boende på Udden.

MAF Fastigheter gick dock vidare och bjöd in allmänheten till ett informationsmöte och sedan följde tre workshopar dit folk fick komma med synpunkter.

Artikelbild

| Så här vill MAF att de nya husen på Gultzaudden ska se ut.

– Vi trodde att det skulle göra projektet bättre och jag tycker också att det blivit väldigt lyckat, säger Johan Levol, vd MAF Fastigheter.

På onsdagen lämnade de in sitt förslag till kommunen. Förslaget innehåller totalt sex huskroppar, tre till sex våningar höga. Och Johan Levol är nöjd med förslaget. Han tycker att de tagit hänsyn till olika tankar som kommit fram under processen. Att man behållit pulkabacken, tallskogen och att man inte skapat några markparkeringar.

– Jag tycker att vi gjort att vad vi kunnat och vi hoppas att det räcker. Jag är jättenöjd och tycker att det är ett bra förslag, säger han.

Totalt handlar det om cirka 115 lägenheter i det nuvarande förslaget. Det är inte klart om det ska bli bostadsrätter, hyreslägenheter eller en blandning.

Innan ett eventuellt bygge kan starta måste först en detaljplan tas fram. Tidigast 2021-2022 kan husen stå klara om allt går som MAF Fastigheter hoppas.