Haparanda stad har under en längre tid funderat på att göra något åt säkerheten i stadshuset. Ska vem som helst kunna klampa in var som helst? Inte minst efter bombhotet för ett år sedan fick man sig en tankeställare. Nu har projektet med att stärka säkerheten börjat.

– Anledningen till att vi bygger om entrén är för att öka säkerheten i stadshuset, säger projektledare Anna-Karin Engström till Haparanda stads hemsida.

Till en början ska avgränsningar kring entrén sättas ut och marksten rivas bort. Skjutdörren flyttas även längre in i huset.

Bombhotet i Haparanda skedde i april förra året. En person ringde då in till kommunväxeln och hotade socialförvaltningen med att spränga huset i luften.

Att förstärka säkerheten i kommunhusen är en trend som fler kommuner i Norrbotten följer och installerar ett så kallat skalskydd.