Företaget Drivers Paradise har fått tillstånd av Jokkmokks kommun och länsstyrelsen, men mark- och miljödomstolen vill att konsekvenserna för rennäringen ska utredas ytterligare. Domstolen upphäver tidigare domar och återför ärendet till miljö- och samhällsbyggarnämnden.

Drivers Paradise vill erbjuda utbildning av förare, testverksamhet och produktlansering av vinterdäck men även rallykörning i arktisk miljö som upplevelse till kunder.

Jåhkågaska har uppgett att man vintergrupper med renar som betar i området.

Läs mer: Sameby överklagar testbana på is

Samebyn har även under 2017 sagt nej till Drivers paradise ansökan på sjön Vaimat men ja till sjöarna Skabram och Lill-Skabram.

Drivers Paradise verkar inom besöksnäringen och har har haft verksamhet i Jokkmokk de senaste vintrarna.