Skoterstriden i fjällvärlden hårdnar efter regeringens besked att kommunernas tillfälliga skoterförbud, som har utfärdats ända sedan 1997, är ogiltiga (se faktaruta).

Läs mer: Skoterförbuden rivs upp av regeringen

Länets samebyar har de senaste 20 åren ansökt hos berörda kommuner om tillfälliga skoterförbud, främst med hänsyn till renkalvningen i maj men också på grund av betesproblematiken vintertid, som innebär att renarna ofta flyttas mellan olika områden.

Artikelbild

| Upprörd. Niila Inga, ordförande Laevas sameby, är starkt kritisk till hur Kiruna kommun agerade under kalvningstiden och samebyn har tidigare polisanmält händelsen. Foto: mattisas Forsberg

– Många tror att vi vill ha skoterförbud för att stänga ute folk men vi vill bara att renhjorden ska känna betesro. Därför måste vi ibland ha tillfälliga förbud på vintern också, säger Niila Inga, ordförande i Laevas sameby.

Men nu har alltså regeringen upptäckt brister i regelverket. Ärendet är ute på remissrunda och i väntan på den hamnar inkommande förbudsärenden i stället hos länsstyrelsen – vilket välkomnas av samebyns ordförande.

– Väldigt bra att kommunen inte längre har rätt att utfärda skoterförbuden. Senaste åren har vi sett att det inte fungerar, eftersom det går politik i frågorna. Kommunledningen i Kiruna är ju rädda för att förlora väljare, vågar inte fatta beslut som ska skydda djurlivet, säger Inga.

Enligt honom har samebyarna motarbetats av kommunen.

Artikelbild

| KRITISK. "Samebyarna får igenom allt hos länsstyrelsen", säger Anders Peterson, ordförande för Vinterstadens skoter- och fritidsförening.

– Det har vi känt under lång tid. Vi får inte alltid de skoterförbud vi söker, kommunen har lagt till färdstråk i kalvningsområdena. Därför har vi flera gånger tidigare begärt att detta måste bort från kommunal nivå. Det måste vara kunniga tjänstemän, inte politiker, som tar besluten.

Samebyn har ännu inte ansökt om tillfälliga skoterförbud inför 2018.

Artikelbild

| SKOTERSTRIDEN. Regeringen har i dagarna meddelat att kommunernas tillfälliga skoterförbud, som har utfärdats ända sedan 1997, är ogiltiga.

– Vi får se, vi kanske inte har några renar på fjället då. Under en normal vinter ska vi vara i skogen, men klimatet svänger så fort.

Vad tror du om vinterns betessäsong?

– Det ser inte alls bra ut, med plötsliga varmgrader när det har snöat under hösten. Betet verkar vara låst nere i vinterlandet, så vi får se. Vi har begränsade marker för renbetet. Det kan bli kärvt, kanske med renhjoprdar sprida över stora arealer.

Anders Peterson, ordförande för Vinterstadens skoter- och fritidsförening i Kiruna, är inte lika positiv till regeringens nya besked.

– Samebyarna får igenom allt hos länsstyrelsen, eftersom de bara ser generellt på problematiken. Men det är bara kommunerna som kan specifika förhållanden, gällande snödjup, klimat och betestillgång.

Han är också skeptisk till att kommunerna återfår beslutsrätten från den 15 maj 2018.

– Jag tror inte ett dugg på det. I såna fall får nästa regering ändra på det.

Ni är rädda att länsstyrelsen övertar frågan permanent?

– Absolut. Och på tjänstemannanivån som råder där kan inte folket påverka alls politiskt, säger Anders Peterson, Vinterstaden.

Samtidigt är han kritisk till Kiruna kommun, som inte heller inkluderar skoterfolket när

– Jämför med Arjeplog, där det direkt går ut förfrågningar till skoterorganisationer, föreningar och företagare i turistbranschen. Kiruna skickar inte ut till någon, utan där sitter bara kommunledningen och fattar besluit på sin lilla kammare.

Vi är motståndare till at vi inte får vara med i remissförfrågningarna. Där har Kiruna kommun svarat att de bara är skyldiga att samråda med länsstyrelsen. Vad är det för demokrati?