Vintern är den tid då flest renar dör i trafiken och ersättningspriset är alldeles för lågt, tycker Svenska samernas riksförbund(SSR), som försökt få upp ersättningarna i tio år. I dagsläget får renägare mellan 2100-4500 kronor efter att en ren avlidit i trafikolyckor. Det är runt 100 kronor mindre per ren än vad det var förra året.

– Vi har länge försökt få till en förändring i det här för att räkna upp värdena för att de är alldels för låga men vi har inte fått gehör för det hos Trafikförsäkringsföreningen(TFF), säger Niila Inga, förbundsordförande, SSR.

Missnöjet uppmärksammades nyligen av Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, i en artikel av Sameradion och SVT Sápmi. Han kritiserade den över 20 år gamla kalkyl som avgör vad priset blir. Modellen utgår från avelsvärde och marknadsvärdet på ren.

Varje år förs det sedan in slaktpriser i modellen och utifrån det räknas det ut ett värde som förhandlas 1 oktober mellan SSR och TFF.

– Det ligger alldeles för lågt och vi kommer tillsammans med Sametinget att kräva ett extra möte för att göra om modellen för att få upp priserna, säger Niila Inga.

– Man kan titta på grannländarna där är det betydligt högre och det är ditåt vi också vill.

Beroende på om det är en vaja, kalv eller tjur får renägaren olika ersättning. Högst ersättning ger vajan eftersom hon föder kalvar. Kalvar under ett år ger cirka 2100 kronor och hanrenen ger nära 2900 i ersättning. Om honrenen dessutom har reflex på sig ökar ersättningen med 100 kronor.

När det gäller renar som blivit påkörda av tåg räknas det ut med ett snittpris då det är svårt att se skillnad på om det är en vaja, kalv eller hane.

Att Samernas riksförbund skulle vara missnöjda är ingen nyhet för Trafikförsäkringsföreningen som fick höra om det när de var på besök 2014. Då uppfattade TFF att SRR själva inte var eniga om hur kalkylen skulle förändras men sen har de inte hört någonting.

– Det är inget som hindrar att man skickar in någonting men då får man komma med ett förslag, annars finns risk att det blir ett vakuum tills det blir en ny överrenskommelse, säger Carina Pettersson, försäkringsjurist på TFF.

Innan SSR kan komma med ett förslag vill de veta om TFF är mottagliga först innan de kan lägga resurser på att ta fram nytt förslag.

Enligt Carina Pettersson går kurvan sakta men säkert uppåt och på tio år har ersättningen ökat med cirka 1000 kronor per ren. Tanken med ersättningen är att det ska vara rättvist för renägarna oavsett hur mycket de tjänar på verksamheten.

– När man tar fram de här ersättningarna kanske det inte är exakt vad ett djur är värt. Det här ska vara någon slags mitt emellan lösning. Man ska inte förlora på det och inte vinna på det heller.