Sametingets ståndpunkt är att det är samerna själva som ska förvalta sitt kulturarv och att Sametingets uppdrag ska utökas.

– Stöd för denna ståndpunkt hämtas bland annat från urfolksrätten. Vi behöver bygga upp en samisk förvaltning och infrastruktur på musei- och arkivområdet. Detta finns i Finland och Norge, men inte i Sverige, säger Per-Olof Nutti, Sametingets styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Institutet för språk och folkminnen delar inte helt Sametingets ståndpunkt. De vill att Isofs uppdrag ska kvarstå i nuvarande form. Istället föreslår de regeringen att förtydliga det statliga ansvaret för samiskt kulturarv genom att ge Sametinget resurser att bygga upp en arkivkompetens vid myndigheten.