”Mammas Hus i Lainio” är en utställning i två delar. En visas på Marttigårdens hembygdsgård i Lainio, den andra delen visas på Norrbottens Museum. Utställningarna ingår i Luleåbiennalen genom Residence - in Natures medverkan. Ett tvåårigt konstnärligt projekt där utövare från olika discipliner och bakgrund bjudits in för att verka och arbeta direkt i materialet under en begränsad tid.

– Vi är mitt i processen. Det vi visar här på Norrbottens Museum måste snaras ses som en delredovisning, säger konstnären Hans Isaksson.

Det är i hans mammas gamla föräldragård i Lainio som projektet har sin bas. Där jobbar tio konstnärer med sina olika projekt, alla med olika ingångar, över två årscyklar för att närma sig platsen, människorna och dess specifika natur och förutsättningar.

Artikelbild

| Gustaf Nordenskiöld jobbar vanligtvis med skulptur, men just i detta projekt har han målat granar i akvarell, på plats ute på myrar runt Lainio i skala 1:1.

Residence - in - Nature initierades av konstnären Åsa Jungnelius i Småland 2013.

– För att förstå en plats, menar jag, att en förutsättning är att leva och bo i materialet. Det är bara så man skapar en dialog till en ny plats för samtidskonsten, säger hon.

Åsa Jungnelius menar att temporära nomadiska konstinstitutioner är ett bra sätt att nå ut med samtidskonst på orter och platser som saknar institutioner, naturliga mötesplatser och torg.

– Kanske är det vid jakttornet samtidskonsten ska visas. Jag tror att det håller på att luckras upp var konst ska visas och av vem. Jag menar samtidskonsten, liksom den offentliga konsten, bör vara överallt. Du ska inte behöva åka till en storstad för att möta konsten.