Äldrevårdsfatsigheter i Boden II AB stämmer Bodens kommun på sammanlagt 1 135 446 miljon kronor. Det är olika kostnader som bolaget vill att kommunen ska stå för. Den största, drygt en miljon kronor, är saneringen av lössen på Svedjebacka.

Kommunen hyr fastigheterna som är äldreboenden. Brukarna hyr i sin tur bostäderna av kommunen.

Förra hösten upptäcktes att boendet drabbats av löss och fick saneras. Under tiden fick de boende tillfälligt bo på gamla Garnis-området på före detta lungkliniken.

Artikelbild

| Anders Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden, säger att tvisten mellan Äldrevårdsfastigheter och kommunen nu får avgöras av jurister.

Anders Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden, förklarar att parterna inte kommit överens om vem som ska bära kostnaderna.

– Hyresvärden hävdar att det är hyresgästen, i det här fallet kommunen, som ska stå för kostnaderna. Kommunen hävdar från sin sida att det är en fastighetsfråga och att det därför är fastighetsvärden som ska stå för dem.

Det är det som tvisten handlar om. Äldrevårdsfastigheters anser att kommunen , eller någon som den svarar för, vårdslöst har besmittat och spridit vägglöss på Svedjebacka. Bolaget hävdar att kommunen underlåtit att underrätta dem om ohyran och stöder sig på en artikel i Norrbottens Media där enhetschefen på boendet, Jörgen Widgren, säger att en person på boendet under sommaren fick utslag, som man först inte kopplade till lössen.

Enligt kommunens minnesanteckningar upptäcktes lössen efter lunch fredagen den 13 oktober och då gjordes en felanmälan.

Artikelbild

NSD den 26 oktober 2017.

Bodens kommuns önskan, eftersom man från kommunens sida inte anser man orsakat lössangreppet, är att Äldrevårdsfastigheter ska stå för samtliga kostnader i samband med saneringen av lössen.

– Men vad som är realistiskt i ett sådant här sammanhang kan man ju inte svara på. Som politiker ska jag nog inte lägga mig i det resonemanget, utan det blir en juridisk fråga som man får avgöra i rätten. Den måste juridiskt avgöra var gränsen går för vad en hyresvärd ska göra och var gränsen går för vad en hyresgäst kan vara vållande till, säger Anders Pettersson.

Jonas Johansson, avdelningschef på marknad och lokalplanering, uppger att kommunens svaromål till tingsrätten kommer att lämnas in den här veckan.

Kostnaden för evakuering kostade sammanlagt 2,8 miljoner kronor.

– Om kommunen åker på att betala saneringen, flytten, inhyrningen, hyresreduktion, så hamnar det på 3,9 miljoner kronor. Kommunen har haft utgifter för egen stödsanering, som vi gjorde innan hyresvärden tog över, evakueringskostnader, extrapersonal under tiden och hyresbortfall.

Mats Björk, administrativ chef på socialförvaltningen, tillägger att de även hade kostnader för inköp av utrustning för att kunna sätta igång verksamheten i före detta lungans lokaler.

– Vi fick slänga bort hjälpmedel, som vi leasar från landstinget, och fick ta restvärdena på de kostnaderna. Och nu vill de att vi ska ta kostnaden för värmebehandlingen av fastigheten, som de gjorde.

Mats Björk har ingen uppfattning om vad som är rätt eller fel, men konstaterar:

– Det är lite tråkigt från vår horisont att det varit många småtvister mellan vår fastighetsförvaltning och Äldrevårdsfastigheter. Man har olika syn på saker. När man inte är överens kan det dra ut på tiden, vilket kan bli olyckligt. Vi får se var det landar.