Jag skulle vilja gå så långt som att säga att läsa högt ur Koranen i en kristen kyrka, när det i Koranen står att kristna ska dödas, är nästan att jämföra med att läsa högt ur "Mein Kampf" i en synagoga, sade Karlsson inför partikamrater i lördags i ett tal som Expressen refererar.

Cristina Grenholm, som samordnar det teologiska arbetet inom Svenska kyrkan, menar att Karlsson tycks omedveten om att det förekommit en interreligiös dialog i minst 100 år – och att det förekommer ett ömsesidigt utbyte också i gudstjänstens form.

Vår ärkebiskop Antje Jackelén predikade nyligen i samband med en fredagsbön i en moské. Så det är heller inget konstigt, säger hon till TT.

Mot fundamentalism

Mattias Karlsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, konstaterar att det bland muslimska företrädare finns krafter som tydligt tar avstånd från de våldsamma delarna av Koranen. Och med dem skulle Svenska kyrkan kunna samarbeta mot olika former av religiös fundamentalism, anser Karlsson.

Men det är ju en helt annan sak än att bjuda in imamer att predika i kyrkor eller att, som biskop Eva Brunne föreslagit, plocka bort korset i en kyrka och ersätta det med en vägvisare mot Mekka. Det är inte dialog, det är underkastelse, säger han.

"En skröna"

Cristina Grenholm upprepar att utbytet är ömsesidigt, att präster ibland förkunnar i moskéer. Historien om Eva Brunnes förslag kallar hon skröna: biskopen föreslog att de kristna symbolerna tillfälligt skulle lyftas bort för att alla, oavsett trostillhörighet, temporärt skulle kunna använda kyrkan som bönerum.

Det handlade om en specifik situation. Eva Brunne har aldrig föreslagit att man skulle ersätta korset med andra symboler, säger Grenholm.