Älgarna är brunstiga under hösten och är dräktiga under vinterhalvåret. De första älgkalvarna föds i juni. Den sena älgjakten som nu pågår i Överklaix har väckt diskussioner kring om det är etiskt försvarbart att jaga så sent som i januari.

Nicklas Tuorda på Länsstyrelsen säger att det inte är ett problem att jaga älg under den aktuella perioden och han påpekar att det finns län där skyddsjakt beviljats betydligt senare, ända in i mars.

– Det finns skyddsjakt mycket senare i andra län. I Västerbotten har det skrivits om hur personer dragit ut och fotat fullgånga foster ur älgar och det är inte bra, säger han.

Mikael Wallén, på Naturskyddsverket, säger att fostret är så pass litet i december och början av januari att dräktigheten inte har någon inverkan på hur stressande jakten upplevs för kon. Men andra faktorer kan ha större betydelse för hur älgen påverkas under jakten. Enligt lagen ska jakten inte bedrivas på ett sådant sätt att djuret utsätts för onödigt lidande, och att jaga i djup snö kan i vissa fall vara svårförenligt med den formuleringen.

– Jagar man med löshund och det är stort snödjup kan hunden vara i fara och bli ihjälsparkad, och om man väljer drevjakt kan älgen stressas i snödjupet, säger Mikael Wallén.

Han syftar på att det blir tyngre för älgen att försöka fly och därmed stressas älgen mer. Han säger att man kan försöka smygjaga med snöskor eller skidor för att minimera stressen för djuret.

Rolf Hjärtberg på viltförvaltningsdelegationen menar att det inte är något problem ur en etisk synvinkel att jaga i snödjup.

– Jag vet inte om killarna kanske sitter i något torn och väntar, med det måste gå väldigt lugnt till. Inga hundar kan vara ute nu, det är för mycket snö. Och jägarna känner till de etiska reglerna. Man får inte använda motordrivna fordon så som skoter. Jag såg en älg när jag var med min hund nyligen och det såg inte ut som att den hade några problem att springa i snön, jag skulle inte ha en chans om jag försökte jaga efter, säger han.

Peter Ledin, regionschef på Jägareförbundet i Norrland, säger att det är viktigt att vara försiktig när det gäller älgjakt på vintern. Han ger några exempel på varför älgen kan åsamkas onödigt lidande när det är djupsnö.

– Om det är skare så kan djuren göra sig illa och skära sig på benen om de börjar springa. Grunden är att inte åsamka djuren onödigt lidande och det är jägarna i Sverige duktiga på, säger han.

Att skjuta fler älgar under ordinarie jaktperiod är inte en bra idé menar han, därför att jakten i Norrbotten pågår när älgarna är brunstiga.