Sedan i juli är han medlem i folkpartiet där han fått en post som styrelseledamot i Liberati, ett nätverk som fungerar som partiets fönster mot internet. Den posten räcker dock inte för Alexander Bard, som säger att han inom tre år ska trappa ner arbetet med musiken och börja syssla med partipolitik på heltid. Han understryker att han inte tänker blanda ihop sin olika yrkesroller - någon svängigt liberal poplåt blir det alltså inte i nästa valrörelse.