På bloggen utvecklar Gustafsson: "Det väsentliga intresset för konstnärer och författare som tar sin verksamhet på intellektuellt och moraliskt allvar måste naturligtvis vara att bli lästa, att göra sig hörda i sin generation."

Piratpartiet förespråkar bland annat fri fildelning och kortare kommersiell ensamrätt.