Men Piratpartiet sticker nu upp även i svensk politik och får cirka 1,5 procent i Synovates mätning av väljarsympatierna i maj. I Demoskops nya valmätning inför EU-valet som redovisas i tidningen Expressen, uppger över en femtedel av unga väljare i åldern 18-29 år att de kan tänka sig att rösta på partiet, som får 21,8 procent.

I Synovates majmätning, som gäller valet till riksdagen, får det rödgröna blocket 47,2 procent jämfört med 46,6 procent för de borgerliga regeringspartierna. I april ledde den borgerliga alliansen med 47,2 procent mot de rödgrönas 47,1 procent.

I Skops majmätning leder det borgerliga blocket, men sedan förra mätningen har övertaget minskat från 5,1 till 1,0 procentenhet.

"Det är nu nästan dött lopp mellan de politiska blocken", konstaterar Skops analytiker Birgitta Hultåker i en kommentar.

Skops mätning gjordes under perioden 4-19 maj. 1 100 svenska medborgare i åldrarna 18-84 år svarade på frågan: Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken. Nio procent angav ingen partisympati.

Synovate genomförde 2 441 telefonintervjuer mellan den 7 och den 21 maj. Andelen osäkra väljare var 21,1 procent.