I den senaste mätningen, som publicerades i SvD på lördagen, får Moderaterna 22,6 procent, en nedgång med 1,3 procentenheter jämfört med föregående mätning. Socialdemokraterna tappar 0,2 procentenheter och får 31,7 procent. Miljöpartiet hamnar på 10,2 procent (+1,0 procentenheter), Folkpartiet 10,1 (+0,8, Vänsterpartiet 6,5 (+1,4), Piratpartiet 6,0 (+0,1), Centerpartiet 5,2 (-0,3), Kristdemokraterna 3,1 (-0,5), Sverigedemokraterna 2,3 (+0,2), Junilistan 1,9 (+0,1).

Övriga partier får 0,4 procent (-0,7 procentenheter).

Sifo intervjuade 1 896 personer mellan den 18 och den 28 maj.