En granskning av vad som är bra att äta för den som är diabetiker har visat att fisk, grönsaker, baljväxter, samt kaffe och alkohol i måttlig mängd kan vara bra. Annars är det svårt att ge entydiga besked - det vetenskapliga underlaget är för litet. Det framgår av den utvärdering som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, gjort för Socialstyrelsens räkning, skriver Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter.

SBU konstaterar att dagens kostråd vid diabetes vilar på "bräckligt vetenskapligt underlag".

I flera år har debatten rasat kring de svenska kostrekommendationerna till diabetiker. De etablerade rekommendationerna handlar om lite fett och mycket kolhydrater, medan nya teorier om mycket fett och lite kolhydrater har vunnit anhängare. Men SBU har kommit fram till att det inte går att dra helt säkra slutsatser om högfettkostens långsiktiga effekter.