Att servern står i Sverige är inte tillräckligt för att Wikileaks ska omfattas av det svenska skyddet, skriver Sydsvenskan.

Anders R Olsson är författare och journalist och expert på yttrandefrihetsfrågor. Han tycker det är konstigt att Wikileaks inte verkar ha klart för sig vad som gäller. Han påpekar också att förbudet att efterforska källor inte är absolut, inte ens om mediet är grundlagsskyddat.

Meddelarskyddet är inskrivet i den svenska grundlagen. Det innebär att varken enskilda personer eller myndigheter får efterforska journalisters källor, och att det är straffbart att röja källans identitet om den vill förbli anonym.

På den uppmärksammade sajten skriver Wikileaks att uppgiftslämnarna är skyddade av svensk och belgisk lagstiftning.

Nu ska Wikileaks se över löften om svenskt källskydd, enligt ett mejl till programmet Medierna i P 1, som på lördagen också rapporterade om saken.

"Vi får låta juristerna titta på detta igen..." står det i kommentaren från Wikileaks till Medierna.