SVT har skickat ut en enkät till 5 000 riksdagskandidater i landet, av dem svarade 1 800. Totalt var det 18 riksdagskandidater som sade sig ha gjort skatteavdrag av hushållsnära tjänster, trots att deras partier är politiska motståndare till avdraget.

Att av ideologiska skäl avstå rut-avdraget är inte möjligt, enligt Schyman.

TT: Så du tycker inte att detta ser märkligt ut?