"Wikileaks arbete är viktigt för hela världen. Vi vill bidra till att maktmissbruk exponeras och till att makthavare ställs till svars för sina handlingar," säger Piratpartiets vice ordförande Anna Troberg i pressmeddelandet.

Wikileaks har sedan tidigare servrar i Sverige.