Resolutionen är inte juridiskt bindande men motståndarna anser att den kommer olämpligt, mitt i förhandlingarna om det så kallade Acta-avtalet.