Vi ska fokusera på att tillhandahålla försäkring och långsiktigt pensionssparande, säger Lena Högfeldt, ansvarig chef inom Folksam, om beslutet att sluta med lånen.
Vi tycker att Seniorkapital är en bra produkt, men det har varit en udda fågel i vår verksamhet, som kräver en annan kompetens.

De befintliga kunderna påverkas inte.

I höstas granskade Pensionsmyndigheten seniorlånen, där Folksam varit en av de stora aktörerna. Myndigheten har efter det fått mycket frågor om lånetypen.

Folksams variant är en försäkringslösning. Vi uppmärksammade att man då tar ut avgifter i flera led i en kapitalförsäkring. Något man ska vara uppmärksam på, säger Karin Grettve Odenfors, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Det är inget som har påverkat Folksams beslut.

Vi har varit väldigt transparenta och tydliga mot kunderna, säger Lena Högfeldt.

SEB meddelade häromveckan att man skrotar sin variant av seniorlån, Bolån 60+. Banken uppgav låg efterfrågan som skäl.

Pensionsmyndigheten har pekat på att seniorlånen generellt är dyra. De kan passa för en del personer, men man måste vara medveten om kostnaderna.

Vi uppmanar till att undersöka andra möjligheter, säger Karin Grettve Odenfors.