Haapakylänsaari är en 300 hektar stor holme mellan Övertorneå centralort och Kuivakangas. Holmen har brukats av olika markägare under lång tid. I dag brukas den av i stort sett en bonde från finska sidan, men den används för rekreation i olika former, paramotorklubben använder en del till start- och landningsbana, ett fågeltorn byggdes där under tiden då det satsade på Gröna jobb, och så vidare. 

Ingen bestående överfart 

Problemet har varit att någon bestående överfart till holmen saknats. Det var i mitten på 1980-talet som en vägbank byggdes för första gången. 

Artikelbild

| – Alla tycks nu vara positiva till de framtagna planerna på en bro i stället för den överfart som inte längre tillåts förbättras årligen, säger Peter Mattila.

 – Det var Karl-Johan Heikkilä som fick tillstånd av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och länsstyrelsens lantbruksnämnd att bygga överfarten, men på grund av att vattnet är strömt i älvfåran har överfarten byggts upp varje vår och sedan till stora delar varit bortspolad när det har varit dags för vårbruk året därpå. 

Länsstyrelsen stoppade 

 – Från 2017 förhindrade länsstyrelsen att några större reparationer av överfarten utfördes. Vi överklagade beslutet, men länsstyrelsen fick rätt. I god tid innan vårfloden sökte vi tillstånd i år igen, fick betala några tusen kronor för att göra en mindre reparation. I dag är den därför knappt farbar för en bil, konstaterar Peter Mattila. 

Nu har det hänt att en broentreprenör har hört av sig som säger sig beredd att bygga två mindre broar vid överfarten till holmen, men för det har länsstyrelsen krävt en miljökonsekvensbeskrivning. 

Artikelbild

| En skylt som talar om att saker äntligen på på gång.

Hjälp av Tornedalen 2020 

– Kommunen var positiv, men saknade pengar varför vi vände oss till Kerstin Sipola på Leaderprojektet Tornedalen 2020, berättar Mattila. 

Artikelbild

| Hösten 2012 såg överfarten ut så här. Fågeltornet som uppfördes under Gröna jobb-tiden kommer förhoppningsvis till större användning när bron är på plats.

– Hon skrev till Jordbruksverket, som bad oss bredda tillgängliggörandet av holmen. Det har vi redan förberett på olika sätt, bland annat genom att iordningställa olika parkeringsplatser intill och på holmen. 

Godkännande plus pengar 

Det som nu återstår, enligt Mattila, är Mark- och miljödomstolens godkännande. Innan samfällighetsföreningen har fått klartecken därifrån kan inte pengar sökas för genomförandet av brobygget. 

Om även de delarna går i lås kan ett mycket långdraget ärende se en lösning för alla inblandade.