Polismyndigheten anmäler ett tillbud eller olycka till Arbetsmiljöverket som ska ha hänt i Boden under förra veckan. Enligt anmälan var det i samband med en arrestbevakning som personen påträffades på golvet och försökte skada sig själv med ett lakan. Lakanet var fastspänt runt en pall som satt fast i väggen. Den intagne ådrog sig inga skador.