– Det är extremt skönt att man kommer igång. Det saknas en grönyta att mötas på och invånarna förtjänar en fin park att umgås i. Här kommer finnas aktiviteter för alla åldrar, säger Henrik Ölvebo (MP).

Arbetet kommer att pågå under barmarkssäsong och omfattar bland annat en skatepark av betong, aktivitetspark, utegym och grillkåta.

– Det har varit lite diskussioner kring isrinken men det har blivit en kompromiss med multisportplan med rundade hörn så man kan spola is på vintern, säger Henrik Ölvebo.

– Det blir lite stökigt i sommar med alla byggnationer.

Förutom det påbörjade kunskapshuset kommer även multiaktivitetshuset och ishallen att påbörjas. Bygglovet för ishallen är överklagat till länsstyrelsen, något som inte påverkar tidsplanen, enligt Ölvebo:

– Det i sig stoppar inte våra planer och starten på bygget. Att bygglovet skulle avvika från detaljplanen är osannolikt, säger Henrik Ölvebo.

Länsstyrelsen avslog yrkandet om inhibition.

– Det brukar vara ett tecken på att de kommer att godkänna det, säger han.