Medicin Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg utreder just nu om misstag har begått vid granskningen av gynekologiska cellprover, skriver Göteborgs-Posten.

En extern aktör har granskat totalt 13 000 prover. När Sahlgrenska gick igenom dessa granskningar upptäckte man att andelen avvikande svar var mindre än vad man statistiskt hade väntat sig. Än så länge har sjukhuset hittat 100 svar där dess bedömning inte ligger i linje med den externa leverantörens. I dessa fall kommer Sahlgrenska att göra en eftergranskning, vilket innebär att de berörda kvinnorna måste göra testet på nytt.

Detta handlar om provsvar där det kan behövas uppföljning på något sätt. Men Lars Palmqvist, sjukhusets verksamhetschef för klinisk patologi och genetik, påpekar för GP att detta inte nödvändigtvis innebär att proven har visat på förändringar. Han anser inte att patienterna behöver oroa sig.