Just nu är 11 av cirka 33 sjukskötersketjänster vakanta på akut omhändertagande, det vill säga ambulans, akutmottagning, intensiv och hjärtintensiv. Det resulterar i mycket övertid för de anställda. Förra året passerade flera av sjuksköterskorna 200 timmar i övertid. Det här året ligger några personer redan på 80-90 timmar övertid.

– Jag vet inte hur det blir till sommaren, men det ligger listor uppe för övertid. Vi räknade förra veckan att det är 150 vakanta pass på sjuksköterskor i sommar, säger Therese Mämmi.

Hur känns det?
Artikelbild

| Det råder stor brist på sjuksköterskor på akut omhändertagande, det vill säga ambulans, akutmottagning, intensiv och hjärtintensiv i Kiruna. Till sommaren saknas hälften av sjuksköterskorna.

– Det är det som är farligt, för det börjar bli en vana nästan. 150 pass är inte så mycket, i våras hade vi 175 vakanta pass och de är ju lösta.

Therese Mämmi jobbar på akut omhändertagande som specialistsjuksköterska inom intensivvård där hon även är skyddsombud. Hon sitter också med i styrelsen i Vårdförbundet Norrbotten. De är oroliga över att all övertid ska påverka patientsäkerheten.

– Än så länge har man inte sett några risker för vi har ju täckning, men i längden, ju mer övertid man gör desto tröttare blir man. Men fortsätter det så här så kan man inte utesluta att det blir fara för patientsäkerheten.

Hur allvarligt ser ni på det här?
Artikelbild

| Övertiden blir hög för många av sjuksköterskorna på akut omhändertagande, det kan handla om 200 timmar övertid på ett år.

– Väldigt allvarligt. Alla är oroliga och det sliter mycket på personalen.

Hur länge är den här situationen hållbar?
Artikelbild

| Vårdplatser har dragits in och sjuksköterskorna jobbar mycket övertid, en ohållbar situation i längden. "Vi jobbar på med rekrytering, men det är en jätteutmaning", säger Helena Fredriksson Ågren, chef på akut omhändertagande.

– Det vet vi inte, vi ställer oss den frågan varje år.

Helena Fredriksson Ågren är chef för akut omhändertagande.

– Vi har ingen kompetensförsörjning när det gäller vårdpersonal nästan över huvud taget. Vi har inte ungdomar som utbildar sig till sjuksköterskor, vi har inga arbetslösa sjuksköterskor som kan hoppa in som vikarier och så vidare.

Hur påverkar det här verksamheten?

– Vi måste anpassa kostymen efter den bemanning vi har så vi har dragit ner vårdplatser. Den vård vi bedriver måste vara patientsäker.

Räcker det med det?

– Egentligen inte, vi har mycket vakanser. Personalen måste jobba mycket extra och övertid och det är givetvis inte bra för arbetsmiljön och den enskilda individen.

Inför sommaren saknas hälften av sjuksköterskorna.

– Vi har en lagstadgad semester och föräldraledighet som vi försöker anpassa oss efter. Här går arbetsgivaren in och försöker med sommaravtal locka personal att sälja bort sin semester för att klara verksamheten. Givetvis är inte det någon långsiktigt bra lösning, säger Helena Fredriksson Ågren.

– Vi jobbar på med rekrytering. En av våra enhetschefer är i Finland idag på en mässa på en högskola och försöker rekrytera in personal till kommunen till exempel. Vi försöker, men det är en jätteutmaning.