Samhälle Datainspektionen utvidgar sin granskning av brottsbekämpande myndigheter. De myndigheter som nu granskas är Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket.

Det Datainspektionen undersöker är om de har tillräckliga rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter. I juni inleddes en granskning av Polisen och Ekobrottsmyndigheten.