Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att testa betyg redan från årskurs 4. Försöket började redan hösten 2017 och pågår till 2021. Höstterminen 2018 kliver nya skolor in i försöken. En av dem är Språkskolan i Haparanda.

– Vi är med på Skolverkets försöksverksamhet från och med hösten. Det är inte bestämt att det ska vara något permanent, men åtminstone ett år ska vi vara med på prov. De vill ju ha med skolor från olika delar av landet och då är vi med från Haparanda, säger skolans rektor Seija Fjellvind.

Skolverket hörde av sig till Språkskolan och frågade om man var intresserade.

– Vi fick förfrågan. Lärarna var positiva till att vara med och testa det här och vi har tagit upp det med föräldrarådet för att se vad de tänker. Vi funderade ändå mycket innan vi sedan lämnade in ansökan, förklarar Fjellvind.

Men man kom fram till att det här testet inte kommer påverka varken elever eller lärare så pass mycket att det inte är värt att testa.

– Lärarna är ju vana vid betygsättningen från årskurs 6. Och eleverna vet redan ganska bra hur betygen går till. Speciellt i årskurs 5 tänker ju många elever redan: ”Om det skulle ha varit betyg nu skulle det ha varit så bra betyg”. Så jag tänker inte att det blir någon stor sak, säger Seija Fjellvind.

Just för finländare kan det bli en liten förändring.

– Elever i Finland har elever ända sedan början av skoltiden. Därför tänkte vi just att det för vår skola inte blir lika stor omställning, säger Fjellvind.