Taket rasade in på Manhemsskolan, Kalix kommunala högstadieskola, och några veckor senare uppdagades ett takläckage hos gymnasieskolan Furuhedsskolan.

Den del av Manhemsskolan där taket rasade in i klassrummet är nu delvis riven och tältad, grannklassrummet klarade sig, den delen är öppen.

Tidsplanen är byggnaden ska vara klar inför skolstarten höstterminen 2018.

– Vi ska ha ett möte med skolans representanter och entreprenörer inom kort, säger Camilla Sandin.

För Furuhedsskolans del handlar skadorna om en del av F-byggnaden och klart är att det är vattenskada.

Vatten har läckt in genom det yttre taket.

– Vi är längre bort från åtgärdsbeskrivning när det gäller Furuhedsskolan, säger Camilla Sandin, som uppskattar att hon vet mer om saken om en vecka.

För både Manhemsskolan och Furuhedsskolan gäller att det inte ännu finns några kostnadsberäkningar avseende skadorna och åtgärderna.

Camilla Sandin säger att Kalix kommun har följt de rutiner som finns avseende takskottning, att det arbetet har påbörjats i januari, men att de den här vintern hade behövt skotta tak som de tidigare inte har skottat.

Finns det fler tak som ligger i farozonen nu?

– Nej. Vi kommer att besikta taken och göra eventuella åtgärder när snön är borta, säger Camilla Sandin.