Verkställande direktören Karin Prytz kommer från Sollefteå. Hon började sin jobbkarriär vid Hundskolan för ledarhundar och narkotikahundar på hemorten. De sista 15 åren var hon vice vd och platschef för Hundskolan. Efter det följde en tid som redovisningskonsult åt företaget Deloitte. 

Efter det följde uppdraget redovisningschef i koncernen Jonsson & Paulsson Industri AB och därmed även i Övertorneåföretaget SLP Släp och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.

Fjolåret var extremt

Artikelbild

| 2012 kom Karin Prytz till SLP i Övertorneå och ett år senare utsågs hon till vd för företaget.

– Jag började resa till Övertorneå 2012 och 2013 blev jag vd för SLP. Då omsatte vi 65 miljoner kronor. Året därpå råkade vi ut för branden i lackeringsverkstaden. Det var tufft och innebar att vi fick bygga upp verksamheten på nytt. Efter det har vi sedan växt stadigt, förklarar Karin Prytz.

– Fjolåret var exceptionellt med stora order till gruvan i Kaunisvaara, vilket gjorde att vi kom upp i en omsättning på 170 miljoner kronor. I år är vi tillbaka till 110 miljoner och fortsätter stadigt att öka. Inte dåligt det heller. 

Finland stor marknad

Hon berättar vidare att av de 40 anställda är 28 svetsare och montörer, åtta på kontoret av vilka en är säljare. Övriga säljare finns över hela Sverige och även i Finland, eftersom företagets finska marknad är stor. Så mycket som 15-20 procent av det som produceras går dit.

Artikelbild

| SLP står för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB. Vd Karin Prytz är ensam kvinna bland 40 anställda män.

– Våra produkter går till gruvor och anläggning, framför allt är automatkassetterna inom anläggning vår stora produkt med 40 till 45 per år. Automatkassetterna är bra i trånga lägen och gäller därför i Mälardalen och andra områden där utrymmena är små för att jobba.

Hur kommer det sig att du hamnat i en så totalt mansdominerad värld?

Artikelbild

| I koncernen Jonsson & Paulsson Industri AB var Karin Prytz tidigare redovisningschef.

– Kompetensen att bygga påbyggnader till lastbilar och att bygga släp finns i huset. Det är nog bra att ha en envis kvinna i huset, säger Karin Prytz och skrattar. 

– Samtidigt behövs det någon som lyssnar och kommer med andra frågor och att i stället utveckla system för hur vi jobbar. Jag kan tillföra andra perspektiv och därigenom vara med och utveckla verksamheten. Till allt det ska tilläggas att det här är en fantastiskt rolig verksamhet att jobba i.

Artikelbild

| Vd Karin Prytz vid en av flera bilar som var inne i den stora hallen för ombyggnad just när bilden togs. Bilen går till Västerbotten när den är klar.

För övrigt tillägger hon att hon tycker att det är lika fantastiskt att den här typen av företag med så långt kunnande finns här på gränsen. 

Ägs av tiotalet industrimän

Artikelbild

| En stor del av arbetet på SLP utförs av svetsare.

Koncernen där de två nämnda företagen ingår bildades 2007 har två huvudägare Ingvar Jensen i Karlstad och Jan Bengtsson i Göteborg, samt ett tiotal andra industrimän. Karin Prytz och marknadschefen Hans Ohlsson, som tillsammans utgör företagsledning för SLP, äger andelar. 

Ägare av den stora fastigheten i Övertorneå var tidigare Göran Simu.

Artikelbild

| Svetsare och montörer jobbar i den stora verkstaden.

–  Vi köpte den för drygt ett år sedan av Göran och har påbörjat investeringar i främst monteringshallen och vi kommer att göra mera, säger Karin Prytz.