Det är för fjällen och bottenviken som SMHI går ut med var sin klass 1-varning. I fjällen kommer det vara västlig eller nordvästlig hård eller mycket hård vind. Man kan räkna med en vindstyrka på 15-20 m/s, och risk för snödrev. Över bottenviken är vindarna något svagare. Sydvästlig vind som når upp till en styrka på 15 m/s.