– Vi är i stort sett säkra på att vi inte är berörda. Risken är minimal. Men som en säkerhetsgrej kommer vi ändå att utföra tester i helgen, säger Patrik Olsson, tf fiskmästare vid odlingen, som drivs av Hushållningssällskapet.

Spärren gäller ettårig röding och nykläckta rödingyngel. Odlingen har köpt in rom från en finsk odling i Taivalkoski under 2017 och 2018.

Enligt den ursprungliga informationen, från finska livsmedelsverket Evira till Jordbruksverket, hade njursjukdomen BKD påvisats i rom från Taivalkoski.

Enligt ny information handlar det dock om ettåriga havsöringyngel från en annan anläggning som smittats med BKD.

– Vi har inte köpt in öring och någon smitta på den anläggning som vi köpt in rom från är det alltså inte. Men veterinären kommer göra tester hos oss på lördagen för att vi vill vara 110 procent säkra. Vi har fisken i slutna system och är otroligt noga med att inte sprida någon dynga. Vi sätter oss hellre frivilligt i karantän, säger Patrik Olsson.

Kusträsk och Holsvattnets fiskodling grundades 1921. Fisken som odlas säljs för till inplantering i sportfiskesjöar.