– Inom politiken är vi ganska överens om att vi behöver de här funktionerna och vi vill poängtera att vi inte menar att man ska ha sämre lokaler på friidrottsarenan, säger Birgitta Larsson (S).

Men hon menar att det förslagna alternativet inte uppmärksammas alls. På ett styrgruppsmöte förra månaden presenterades ett förslag som dock inte mötte något gehör annat än hos Socialdemokraterna.

– Det framgick att det går att bygga 50 miljoner kronor billigare. Man kan få liknande funktioner till en billigare penning och vi tycker att man bör titta närmare på vad förslaget innebär innan man förkastar det, säger hon.

Artikelbild

| Alternativ. Bigitta Larsson (S) anser att ett förslag på billigare friidrottshall förkastats utan att titta närmare på.

– Vi vet att det handlar om en annan typ av golvsättning och att bygga på ett annat sätt men behålla funktionerna, säger hon.

– Vi tycker att man ska välja ett billigare alternativ om man kan och istället satsa de här pengarna på exempelvis skolstrukturen och att man borde lyfta det här förslaget till samhällsplaneringsutskottet.

Eva Alriksson (M) som sitter i styrgruppen – som bereder ärenden och tar fram underlag – hävdar att förslaget inte var ens i närheten av skolans behov.

– Jag är utsedd av barn-, utbildning- och kulturnämnden och mitt uppdrag är att se till att Hedskolan får en fullgod gymnastiksal. Beslutet som samhällsplaneringsutskottet tagit är vad vi behöver, säger att hon.

Hon har svårt att ta förslaget som lades fram seriöst:

– Det här var inte ett alternativ, inte från skolan sida sett. Man pratade om Tarfalahallen i Kiruna som är en fotbollsarena och det är inte det vi är ute efter att bygga. Tarfalahallen kostade 150 miljoner kronor för flera år sedan och det är en helt annan situation nu än för några år sedan.

– Det är dessutom en kall hall och det är klart att om man bygger något som är kallt drar man ner på kostnaderna.

Hon får medhåll av Karl-Erik Taivalsaari (V):

– Det var ett jättebesvärligt läge att få ett sånt här förslag vid sittande bord. Jag har svårt att förstå varifrån förslaget kom och varför man kommer med det nu. Vi måste sätta spaden i backen nu, det kändes märkligt att man ska utreda ett nytt förslag.

Lennart Johansson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, menar att förslaget handlar om en helt annan typ av arena.

– Man kan inte jämföra äpplen och päron. Visst går det att bygga billigare om man vill bygga en helt annan produkt, säger han.