Åtta kulturbyggnader skulle flyttades 2017. Först var arbetarbostaden B5. Under året följde sedan bland annat tre bläckhorn, Hjalmar Lundbohmsgården och Ingenjörsvillan. Järnvägsstationen, Hotellrallaren och Järnvägshotellet finns bland de byggnader som rivits (se faktaruta). Fler kulturbyggnader väntas flytta 2018 men framförallt är det året då byggandet drar igång på allvar. Kristoffer Johansson är tillförordnad planchef på Kiruna kommun.

– Detajplanemässigt är det som ligger närmast i tiden det nya volymhandelsområdet i nya centrum som väntas antas andra kvartalet i år.

Exakt vilka butiker som kommer att finnas där är inte fastställt, förutom Coop som skrivit avtal på att man ska bygga butik där. Tanken med volymhandelsområdet är att det ska hantera de trafiktunga handelsslagen och kommer att ligga nära nya E10.

Artikelbild

| Byggåret. Tillförordnade planchefen Kristoffer Johansson berättar att en hel del detaljplaner väntas antas 2018.

– Men planen är också att utnyttja möjligheten med en handelsgata från nya centrum som sträcker sig ut till volymhandelsområdet, säger Kristoffer Johansson.

Besökare ska alltså kunna promenera ett par meter från handelsgatan med utgångspunkt i nya stadshuset till det större handelsområdet. I detaljplanen ingår ytor som är tänkta för parkering.

– Vi räknar med två områden på 440 platser totalt för volymhandelsområdet och två områden med totalt 220 allmänna platser nära handelsgatan.

Detta är utöver parkeringar vid varje enskild fastighet. Näst i tur ligger detaljplanen för det som kallas för "kunskapsnoden"

Artikelbild

| Guld. Stadshuset är klätt i granit från Italien och allt det svarta på toppen av huset ska kläs i guldfärgad plåt.

– Där ingår främst gymnasieskolan, grundskolan och badhuset. Den kommer också att antas under 2018. Det området planeras norr om stadshuset och den planerade stadsparken.

Under 2018 finns också en plan från LKAB att börja lösa in enskilda villaägare och Kristoffer Johansson säger att man ser ett behov av tomter.

Artikelbild

| RIVNING. Under september månad 2017 revs det gamla järnvägsområdet i Kiruna.

– Och det kommer vi också att försöka möta upp genom att anta en detaljplan för villaområden i närheten av Kurravaaravägen.

Markarbetet för nya räddningstjänsten har redan inletts med planerad inflytt 2019 och snart väntas också bygglovet för det planerade kulturhuset vid kvarter 5 att antas.

– Det ligger ute för prövning nu, jag vet inte exakt när det ska antas. Bygglovet för kvarter 1 är redan beviljat med Kirunabostäders byggnad väster om stadshuset med bostäder, kontor och handel.

Riksbyggen som bygger bostadsrättsföreningen Fjällvyn vid Luossavaaras fot väntar just nu på startbesked och väntas börja bygga under våren.