I framtiden kommer Kulturarbetsförmedlingen för hela landet att skötas från Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Förödande. Arbetsmarknaden i de nordligaste länen ser helt annorlunda ut än i storstäderna. Nu slås ett nätverk ut som byggts upp i över 30 års tid mellan arbetsgivare i kultursektorn och kulturarbetare i Norrbotten, säger Lars Nilsson, regionhandläggare på Arbetsförmedlingen kultur och media i Luleå.

Lars Nilsson är idag ensam regionhandläggare för kultur och media i länet. Ett arbete som han befarar kommer att bedrivas ur ett storstadsperspektiv i framtiden.

– Kultursektorn jobbar under mycket specifika villkor på en mycket osäker arbetsmarknad, där vi dessutom har långa avstånd. Där fyller de regionala handläggarna en mycket stor roll om vi vill att hela Sverige ska leva, säger han.

Som Norrbottens-Kuriren rapporterat kommer 130 lokalkontor runt om landet att läggas ned med kraftiga personalnedskärningar som en konsekvens av att moderaterna och kristdemokraternas budget togs i riksdagen i höstas och att socialdemokraterna, centern och liberalerna kom överens i den så kallade januariöverenskommelsen.

Det innebär att Arbetsförmedlingens verksamhet krymper med en tredjedel, samtidigt som deras tjänster ska digitaliseras. Arbetsförmedlingens uppgift kommer i framtiden att handla mer om uppföljning och kontroll där så kallade kompletterande, privata aktörer istället kommer att ta över arbetsuppgifter som stöd och matchning till 100 procent. Det kommer inte längre gå att välja Arbetsförmedlingen för dessa tjänster i framtiden, även om myndigheten fortsatt står för kostnaderna.

– De fysiska mötena med en arbetsförmedlare kommer att försvinna, förutom i vissa fall och för arbetssökanden med specifika behov. All övrig verksamhet ska digitaliseras, säger Kevni Zulal, chef för Arbetsförmedlingen kultur och media i Sverige.

Han sitter själv i Malmö och håller med om att fysiska möten och en människa på plats i regionen är att föredra.

– Den nya politiska inriktningen är ett hårt slag mot Arbetsförmedlingen och med mycket mindre anslag tvingades vi koncentrera Kulturarbetsförmedlingen till tre orter där de så kallade kompletterande aktörerna kommer att jobba regional med att bygga relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan leda till att kompetens försvinner. Det kan också bli likvärdigt, bättre eller sämre. Vi vet faktiskt inte ännu konsekvenserna av denna nya arbetsmarknadspolitik, säger han.

Omstruktureringen av Arbetsförmedlingen ska vara genomförd år 2021, men redan från 1 juli i år kan Kulturarbetsförmedlingen i Luleå vara nedlagd.