Sedan 1934 har S haft makten i landstinget och regionen, som organisationen heter sedan 2017. Under stora delar av 1900-talet regerade partiet med egen majoritet, men de senaste decennierna har S tvingats samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Nu ser Norrbottens sjukvårdsparti och de borgerliga partierna ut att ha chansen att ta över.

– Den totala dominansen med S som det största partiet ser ut att gunga, enligt den här mätningen, säger Charlotta Söderberg som är statsvetare vid Luleå tekniska universitet.

Artikelbild

Hon tror att det finns flera förklaringar till att väljarna sviker S. Dels blev frågan om en ny storregion ett misslyckande för partiet, dels har regiongruppen varit präglad av interna stridigheter under mandatperioden. Dessutom tror Söderberg att det mångåriga maktinnehavet kan ha gjort partiets företrädare mindre ödmjuka.

– Man kanske kan misstänka att partiet tagit makten lite för givet och att man har varit dålig på att förklara för väljarna varför man prioriterar som man gör.

Söderberg konstaterar att det framför allt är äldre väljare som fortfarande sympatiserar med S och att yngre människor verkar föredra Moderaterna. Däremot ser Sverigedemokraterna ut att gå mot ett betydligt sämre region- än riksdagsval.

– Intressant att se att de stärkts så lite. Verkar som att de som är missnöjda i högre utsträckning går till de borgerliga eller NS, eller byter inom vänsterblocket.

SD:s resultat kan väcka förvåning eftersom partiet har försökt profilera sig i just sjukvårdsfrågorna.

– Norrbotten kan vara speciellt där vi har NS som under lång tid profilerat sig som oppositionsparti. Det finns inte lika stort utrymme för SD att ta mandat här.

Charlotta Söderberg tror att en valförlust skulle vara en chock för Socialdemokraterna.

– Men kanske också en ögonöppnare. Många demokratiforskare pratar om att maktskifte i sig är nyttigt för en demokrati.