Anna Nääv, Leonie Vincent och Nils Wetterholm, alla tre studenter vid Teaterhögskolan i Luleå, har fått varsitt stipendium på 50 000 kronor. Tilda Henriksson från Piteå studerar till skådespelare och mimare vid Stockholms Dramatiska Högskola får också ett utbildningsstipendium liksom Charissa Martinkauppi, Boden, som studerar teaterregi vid Bristol Old Vic Theater School i Storbritannien.

Anders Sandrews Stiftelse har sedan 1958 årligen delat ut utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talng inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat.

Stipendiet är personligt och ges företrädesvis till de som läser eftergymnasial utbildning och inte hunnit fylla 30 år vid ansökningstidens slut.