Detta innebär att partiet kommer att delta i möten med Överkalix Framtid, men inte i valmöten eller i alliansens valupptakt. Efter valet är partiet öppet för ett fortsatt samarbete med alliansen, men – beroende på utgången – också med andra partier.

– På så sätt blir det en förändring jämfört med förra valet, säger Hans Lönnelid.

Orsaken ska dock inte vara det bråk som utspelade sig i kommunhuset för någon vecka sedan.

Artikelbild

Kommunrevisorn Kenneth Moberg kommenterar ordväxlingen med kommunalrådet.

– Nej, det här bestämdes innan dess. Anledningen är beslutet från i våras om en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Det gör att vi riskerar att hamna utanför KF, säger Hans Lönnelid.

När det gäller intermezzot på kommunkansliet hänvisar han till den inblandade partimedlemmen, kommunrevisorn Kennerth Moberg. Denne bekräftar att det för ett par veckor sedan uppstod en het ordväxling i trapphuset mellan honom och kommunalrådet Mikael Larsson (V).

– Det kanske blev onödigt högljutt, säger han.

Diskussionen hängde enligt honom ihop med två saker. Dels att han och två andra kommunrevisorer som privatpersoner har gjort en anmälan till förvaltningsrätten om förfarandet kring KF-beslutet att minska ned antalet ledamöter.

– Frågan togs upp strax innan KF-mötet. Vi ville få prövat om det är okej att ta ett sådant viktigt demokratiskt beslut med så kort varsel, säger Kennerth Moberg.

Men bråket ska även ha rört den så kallade brevlådeaffären: då en offert från ett företag ska ha fastnat i kommunens brevlåda, aldrig kommit med i anbudsförfarandet och senare lett till att kommunen frivilligt betalade ut ett skadestånd på 125 000 kronor till företaget.

– Han (kommunalrådet Mikael Larsson) hoppade på mig om att vi revisorer skulle ha spridit ut att något brottsligt har skett. Det gjorde mig väldigt upprörd. Men det som sårade mig mest var att han påminde om att det var han som rekommenderade mig som revisor, säger Kennerth Moberg.

Upplevde du det som att ett påtryckningssätt för att ni revisorer inte ska lyfta fram sådant som är negativt för kommunen och alliansen?

– Jag vet inte. Men jag berördes väldigt illa. Vi revisorer utför vår granskning på uppdrag av KF och ska vara helt opolitiska. Men vi har inte någon polisiär uppgift, säger Kennerth Moberg som dock beskriver stämningen mellan honom och kommunalrådet som god idag.

Kommunalrådet Mikael Larsson (V) ser händelsen som ”ett sätt att rensa luften”.

– Jag, Sara (Karlsson, kommunalråd) och Ellinor (Söderberg, socialchef) stod i trappen och pratade när Moberg gick förbi. Han frågade lite spydigt om hur utredningen gick och då svarade jag lite spydigt tillbaka.

När det gäller sakfrågorna minns han bara att brevlådeaffären var på tapeten.

Försökte du trycka på för att revisorerna ska vara lojala med alliansen?

– Absolut inte. Det jag sa var att det är synd att ”våra revisorer” gör så här. Vi har samma rötter och har deltagit i samma valrörelse, och så pallar man inte ens att hålla en dialog annat än på möten med många andra. Det gör mig oerhört besviken.

Enligt Mikael Larsson uppmanade han revisorerna att göra en polisanmälan om de tycker att något brottsligt begåtts.

Hur påverkas alliansens framtid av att MP kan tänka sig att gå ihop med andra partier?

– Det är spelets regler. De kan bli vågmästare. Jag tycker det är synd, säger Mikael Larsson.