– Jag ville bygga något stort och kraftfullt – en fullkomlig form explosion, berättar konstnären Chun Lee Wang Gurt.

Tillsammans med sin man har hon under sex veckor jobbat 12-14 timmar dagligen för att färdigställa gestaltningen – ett tudelat konstverk tänkt att bjuda på det högst oväntade för konstpubliken.

– Vanligtvis jobbar jag med kontraster. Gigantiska verk kontra minimalistiska, men just här i Övertorneå ville jag bjuda på något storslaget.

Artikelbild

| Konstnären Chun Lee Wang Gurts andra verk i installationen till Konstens väg heter ”Bro över tiden”.

Enligt Chun Lee handlar det om observationer på plats i samhället.

– Speciellt de äldre kvinnorna tittar i backen. Jag tänker att det handlar om ödmjukhet men också ett uttryck för hopplöshet. Jag vill att de ska titta uppåt, se himlen, få nya perspektiv.

Och visst gestaltningen som består av två verk ”Stjärnor under himlen” och ”Bro över tiden” inbjuder med övertygelse att lyfta blicken upp mot himlen, där sexkantiga stjärnor eller om man så vill snöflingor, är ett återkommande inslag i de båda verken.

– Snö är ett betydelsebärande element i Norrbotten. Det ville jag återkoppla till, förutom uppdraget att skapa ett minnesmärke över järnvägsepoken i kommunen, säger Chen Lee Wang Gurt.

Artikelbild

| Verket ”Bro över tiden” är en tribute till järnvägen och dess betydelse för mänskligheten i stort.

Hon har tillbringat åtskilliga timmar på järnvägsmuseet och läst böcker om både järnvägens och Övertorneås historia. Kunskaper hon sedan översatt konstnärligt. Verket ”Bro över tiden” påminner exempelvis en del om Luppiobron – en ganska vanlig brokonstruktion på sin tid – men här återfinns också ett formspråk som för tankarna till järnvägsräls.

– Järnvägsutbyggnaden har betytt mycket för mänskligheten, inte bara för godstrafik utan för resandet. När jag lämnade Kina på mina första resor var det med tåg – ett transportmedel som verkligen öppnat världen. Jag fick en fråga av en journalist som undrade hur jag som internationellt erkänd konstnär upplevde att arbeta på en liten ort som Övertorneå. Vet du vad jag svarade? Jo, att det inte spelar någon roll var i världen du hamnar. Människor med liknande temperament återfinns överallt på vår jord, oberoende geografisk plats. Det har jag upptäckt på mina resor.

Artikelbild

| Leif Häggbo, koordinator för kultur och fritidsnämnden i Övertorneå kommun berättar att kommunen ändrat strategi och medvetet valt att satsa på kultur. ”Fritidsutbudet har vi redan”, menar han.

Konstens väg och det offentliga konstverket är en medveten satsning från Övertorneå kommuns sida att satsa mer på kultur.

– Huvuduppdraget för kultur och fritidsnämnden är att lyfta kulturfrågorna. En undersökning visade att kommunen satsade två tredjedelar av kultur- och fritidsbudgeten på fritid. Vi har redan tre badhus, skidspår, rinkar och tennisbana. Nu måste vi satsa på kultur, både för våra medborgare men också för turismen, säger Leif Häggbo, koordinator för kultur och fritid.

Artikelbild

| Chun Lee Wang Gurt visar ritningen över verket ”Stjärnor under himlen”. ”Det är bara jag som kan tyda konstruktionen”, säger hon.

En av uppgifterna sedan han tillträdde som koordinator har varit att verkställa redan tagna kulturbeslut och där finns embryot till Konstens väg och Chun Lee Wang Gurts gestaltningsuppdrag. Redan år 2006 togs beslut i kommunfullmäktige om att bygga ett minnesmärke över kommunens järnvägsepok efter en motion av Eva Juntti-Berggren. Då var tanken att köpa ett tåg, men när det brann på Karlshäll i Luleå gick så att säga den tanken upp i rök.

Men i kommunikation med Hanna Isaksson på Resurscentrum för konst föddes istället idén om ett konstnärligt gestaltningsuppdrag. Kommunen fick 50 olika förslag från konstnärer där slutligen Chun Lees förslag vann juryns gillande.

Artikelbild

| Den 10 juli öppnas Konstens väg i Övertorneå då det tudelade verket "Stjärnor under himlen" och "Bro över tiden" invigs.

– Hennes förslag var helt enkelt överlägset bäst, menar Leif Häggbo.

Han poängterar att detta gestaltningsuppdrag bara är första etappen på Konstens väg som fullt utbyggd ska gå från Övertorneå centralort till Hedenäset. På ytterligare fyra platser längs den vägen ska rastplatser och konstverk uppföras.

– Målet är att alla etapper ska vara klara 2020, med troligen kommer det att ta längre tid, säger Leif Häggbo.