På nio olika platser Kalix skärgård och västra delen av Haparanda skärgård påträffade personal från Länsstyrelsens fisketillsyn 27 nät med en total längd på nästan 1000 meter. I näten, som beslagtogs, hittades bland annat en havsöring, ett 30-tal sikar och en död sälkut.

Enligt pressmeddelandet från Länsstyrelsen saknade näten giltig märkning.

– Det här är ett av de större redskapsbeslag vi har gjort. Under föregående veckas tillsyn var det väldigt lite aktivitet i skärgården och inga redskap låg ute. Men detta visar att vårfisket startat på allvar, säger Dan Blomkvist.

Vissa av näten var nyligt utlagda och innehöll ingen fisk, uppger Länsstyrelsen.

Andra nät hade legat ute en tid och innehöll stora mängder abborre och mört.