– Det är i princip en krigsförklaring mot det lokala självbestämmandet, säger Henrik Blind, Miljöpartiet.

Han fortsätter:

– Den här kursändringen från kommunens sida innebär att man vill avsäga sig möjligheten till lokalt inflytande, med bland annat utvecklingen av besöksnäringen och arbetet med att koppla ihop världsarvet med lokalsamhället.

Blind befarar att det tiotal jobb som är stationerade i Jokkmokk riskerar att försvinna.

– Blir det en ny huvudman vet vi ingenting om var jobben placeras.

Laponiatjuottjudus verksamhet är relativt färsk (se faktaruta). Den ska nu utvärderas. 128 olika remissinstanser ska yttra sig till regeringen, varav Jokkmokks kommun är en.

Yttrandet kom som ett extraärende till kommunstyrelsens möte i måndags. Naturvårdsverket eller länsstyrelsen bör ta över förvaltningen med personal, skriver kommunen, som även vill att de statliga myndigheterna ska ta fram en "actionplan" för att tillgängliggöra Laponia för entreprenörer och besökare, att förvaltningsorganisationen i Jokkmokk ska stärkas och få ett nationellt uppdrag att sköta nationalparker och naturreservat, samt att naturbevakare ska anställas.

Laponiatjuottjudus föreslås bli en referensgrupp utan koppling till förvaltningsorganisationen.

– Vi har haft högre förväntningar på Laponias utveckling när det gäller fler besökare och entreprenörer. Vi anser att vissa delar av Laponiatjuottjudus styrelse jobbar mer ur ett ILO 169-perspektiv när det gäller rådighet över land och vatten, vilket inte innefattas av förvaltningsuppdraget. Jag som socialdemokrat anser att Sveriges regering ska bestämma i den frågan. Vi tycker att arbetet med internationella konventionen ILO 169 är viktigt men det ska inte hanteras av Laponiatjuottjudus, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson (S).

Läs mer: Ny världsarvsförvaltning får fortsätta (från 2014)

Han tror inte att några jobb riskerar att försvinna från Jokkmokk.

– Min bedömning är tvärtom att vi stärker förvaltningen och myndighetsutövningen och att vi får ännu fler jobb. Vi sätter Jokkmokk ännu mer kartan i de här frågorna.

Henrik Blind anser att kommunen väljer fel väg.

– Om det nu är en taskig relation, som de beskriver det, så bör man försöka lappa ihop förhållandet i stället för att begära skilsmässa. Jag vet att Laponiatjuottjudus redan tagit in en extern konsult och påbörjat ett arbete mot besöksnäringen.

MP i Jokkmokk avser att lämna in ett eget yttrande till regeringen om att Laponiatjuottjudus ska permanentas efter prövotidens slut.