Hälsa Kvinnor som lider av inkontinens efter en förlossning avråds från att gör en operation om de planerar fler barn. Men en ny studie kan tyda på att den rekommendationen är onödig, skriver Metro.

Ansträngningsinkontinens är en vanlig förlossningsskada som kan bli bättre genom operation. Men oro för att det nät som bäddas in under urinröret inte ska hålla för fler förlossningar har gjort att sjukvården rekommenderar kvinnor att vänta med operation.

I studien uppgav 22 procent av 163 kvinnor att de hade fortsatta besvär efter att de fått barn efter en nätoperation. Ungefär lika många som i den kontrollgrupp som gjort operationen men inte fött fler barn. Men det krävs mer forskning innan den nationella rekommendationen kan ändras, säger Ida Bergman, doktorand på Karolinska institutet.

Men jag hoppas att detta kan bidra till att dialogen mellan patienten och hennes gynekolog nu kan bli något mer evidensbaserad, säger hon till tidningen.