Striden mellan Mattias Styrmans bolag RYM Markutveckling AB och Haparanda kommun om vem som ska sköta driften av bostadsområdet Skönvik i Haparanda har nu varit upp i Mark- och Miljödomstolen. Domstolen avslår överklagandena som gällde Lantmäteriets fastighetsbildningsbeslut. När det kommer till Lantmäteriets beslut om ersättning så upphäver domstolen beslutet och återvisar ärendet till Lantmäteriet för förnyad handläggning.

Bakgrunden till tvisten handlar om att Haparanda kommun 2013 ansåg att de inte hade något ansvar att sköta driften gällande gator och belysning på bostadsområdet. Något som Mattias Styrman motsatte sig och stämde kommunen för att få ersättning för driftskostnaderna. Tingsrätten dömde till kommunens fördel och ärendet överklagades till Hovrätten som även de dömde till Haparanda kommuns fördel.

– Det medförde att Hovrätten, indirekt, pekade på att vi måste gå via Lantmäteriet för att tvinga kommunen att ta över och då gjorde vi det i nästa steg, säger Mattias Styrman.

Mattias Styrman är nöjd med Mark- och Miljödomstolens avgörande.

– Om man får referera till fotboll på något sätt så har jag vunnit med 2-0. Domstolen bekräftar att markområden ska föras över och domstolen bekräftar att det ska ske en ordentlig värdering av området. Vilket vi hade begärt redan från första början under hela processens tid att Lantmäteriet skulle göra en värdering och att exploateringsavtalet just i det här stycket inte var giltigt och det har jag fått rätt på, säger Mattias Styrman.

Styrman har inga planer på att överklaga domen.

– Jag kan inte riktigt förstå vad kommunen har hållit på med. När man läser Haparandabladet så får man där inget klart svar på om de funderar på att överklaga eller inte. Jag har inga planer på det i alla fall för jag tycker det är en klar och tydlig och välskriven dom, säger Styrman och fortsätter:

– Vad kan jag säga mer annat än att kommunen varit ute i ogjort vatten.

På kommunens har man ännu inte tagit ställning till om man kommer att överklaga domen. De har fram till den 24 juli på sig.

– Den kommentar jag har det är att vi håller på, vårt juridiska ombud och vi i kommunen, håller på att analysera domen och analysera det som också föreligger det här, säger Waara och tillägger:

– Sedan tycks det vara så att man tillämpar olika lagrum här när det gäller exploateringsavtalet. Så vi måste analysera det här och titta noggrant hur vi ska gå vidare i det här fallet.